โครงการ The President สุขุมวิท – สมุทรปรากร รับรางวัล The Most Investment Potential Real Estate of the Year 2018 ในงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้บริหารและตัวแทนโครงการ The President สุขุมวิท – สมุทรปรากร ขึ้นรับรางวัล The Most Investment Potential Real Estate of the Year 2018 ในงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ไทยครั้งที่ 1ประจำปี 2018 จัดขึ้นที่โรงแรมสวิส โซเทล แบงค๊อก รัชดา ในวันที่ 5 มีนาคม 2562โดยมีนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย – จีน เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจากความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าที่แตกต่างและโดดเด่น นอกจากนี้ ยังเป็นส่งเสริมการลงทุน สร้างโอกาส และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนอีกด้วย