โครงการ The President เพชรเกษม – บางแค ได้รับใบอนุญาตฯและเริ่มงานก่อสร้างในเดือน ต.ค.59

โครงการฯได้รับความเห็นชอบ EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการเป็นที่เรียบร้อย และเริ่มงานเสาเข็มทันที